Çatı Yağmur Olukları Değiştirme

Çatı Yağmur Olukları Değiştirme

Çatı Yağmur Olukları Değiştirme

Çatı Yağmur Olukları Değiştirme Oluklar Çatı için çok önemli aksamlardır. Oluk boru çapları çatı su yükünü tahliye edecek boyut ve kalınlıkta seçilmelidir.Azami 100 lük pvc boru olmalıdır. Daha küçük tercih edilen boru,kar yükü ve yağmur suyunu taşımayacak taşmalara ve çatının yalıtımını bozmaya yönelik hale gelecektir. Oluk Tamiri Oluklar gerek dikey oluklar gerekse yatay oluklar normal şartlarda her yıl gözlenmeli ve elden geçecek şekilde bakım ve eksiklikleri giderilmelidir. Böylece oluklar daha uzun ömürlü ve işlevini yapacak şekilde olması sağlanmalıdır. Asgari her iki yılda bir yatay ve dikey oluklar elden geçirilmeli ve eksiklikleri giderilmelidir.